Posted in April 2013

Każda ulica ma swoje imię

W Warszawie znajduje się około 6 tysięcy  nazwanych ulic, placów, skwerów i rond. Nazwy te pozwalają nam zapoznać się z historią  miasta. W Starej  i Nowej Warszawie nazwy ulic związane były z ważnymi dla miasta budynkami, do których dana ulica prowadziła. W ten sposób ochrzczono takie ulice jak Świętojańska (kościół św. Jana) czy  Świętojerska  (kościół … Continue reading

Dlaczego Piekarski plótł na mękach

Król Zygmunt III Waza zapisał się na kartach historii przede wszystkim jako inicjator zmiany miejsca rezydencji  polskiego dworu królewskiego. W 1596r spłonęły komnaty na Wawelu.  Król musiał szukać nowego miejsca dla siebie i swojej świty. Wybór padł na Warszawę, bo to było miasto prężnie rozwijające się, w którym odbywały się posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów … Continue reading

Historia na drzwiach zapisana

Drzwi według definicji Wikipedii to „element zamykający otwór w ścianie budynku, będący formą wejścia”. Mogą być szklane, drewniane, obrotowe lub automatyczne. Mogą być standardowe albo niezwykłe. Na pewno słyszeliście o  drzwiach gnieźnieńskich, unikatowym zabytku odlewniczej sztuki romańskiej z XII wieku, na których możemy zobaczyć sceny z życia Św. Wojciecha czy o równie wiekowych drzwiach  płockich … Continue reading