Posted in November 2013

Kamionek, Grochów, Saska Kępa

Nazwa Praga Południe po raz pierwszy pojawia się na mapie Warszawy w roku 1928. Tak bowiem nazwano jeden z okręgów istniejącego w okresie międzywojennym starostwa grodzkiego Warszawa Praga. Po II wojnie władze PRL dokonując nowego podziału administracyjnego Warszawy podzieliły teren prawobrzeżnej Stolicy na Pragę Północ i Pragę Południe.Dzisiejsza Praga Południe obejmuje obszar dawnych samodzielnych jednostek … Continue reading