Posted in March 2013

Jak książę Józef ze swym koniem wędrował

Dwa lata po bohaterskiej śmierci  księcia Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery, jego kuzynka Anna z Tyszkiewiczów Potocka wyjednała u cara Aleksandra I zezwolenie na postawienie księciu pomnika. W listopadzie 1815r zawiązał się komitet budowy z księciem Adamem Czartoryskim i gen. Stanisławem Mokronowskim na czele.  Komitet opublikował w ówczesnej prasie odezwę do społeczeństwa, która stała się … Continue reading

O dzielnym księciu Józefie i jego ekscesach

Książę Józef Poniatowski  – Wódz Naczelny Wojsk Polskich w Księstwie Warszawskim, polski generał, ale jednocześnie łamacz niewieścich serc i skandalista swoich czasów, na świat przyszedł w 1763r w pałacu książąt Kinskich w Wiedniu. Jego rodzicami byli książę Andrzej Poniatowski,  oficer armii austriackiej, brat króla Stanisława Augusta i  hrabina Maria Teresa Kinsky. Wychowany na dworze austriackim … Continue reading