Posted in November 2012

Gdzie Pan Zagłoba walczył z małpami.

Czy spacerując Krakowskim Przedmieściem zastanawialiście się co oznacza łaciński napis na budynku pod numerem 62 (na rogu przy Bednarskiej) „Res Sacra Miser”? Słowa te w dokładnym tłumaczeniu brzmią „Ubogi Rzeczą Świętą” i odnoszą się do idei mieszczącego się tu Towarzystwa Dobroczynności. Zanim jednak Towarzystwo wprowadziło się na Krakowskie Przedmieście, wiele tu się działo, co stanowi … Continue reading