Tagged with Skaryszew

Cmentarz na Kamionku

Niedawno odwiedziłam najstarszy warszawski cmentarz. Niektórzy historycy powiadają, że jest to nawet jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce. Bez wątpienia to jedyna zachowana, średniowieczna nekropolia przykościelna w Warszawie. Tu trzeba dodać, że w dawnych czasach takie parafialne cmentarze w naszym mieście istniały również przy innych kościołach. Zmarłych grzebano przy kościele św. Jana w Starej Warszawie … Continue reading

Kamionek, Grochów, Saska Kępa

Nazwa Praga Południe po raz pierwszy pojawia się na mapie Warszawy w roku 1928. Tak bowiem nazwano jeden z okręgów istniejącego w okresie międzywojennym starostwa grodzkiego Warszawa Praga. Po II wojnie władze PRL dokonując nowego podziału administracyjnego Warszawy podzieliły teren prawobrzeżnej Stolicy na Pragę Północ i Pragę Południe.Dzisiejsza Praga Południe obejmuje obszar dawnych samodzielnych jednostek … Continue reading