Tagged with Grób Nieznanego Żołnierza

Historyczne odsłony placu imieniem marsz. Józefa Piłsudskiego obecnie nazwanym

W początkach XVII wieku na terenie obecnego placu marsz. Józefa Piłsudskiego jedyną zabudową były nieliczne drewniane dworki. Nie wszystkie z nich znajdowały się w granicach miasta. Rozdzielone zostały wałem Zygmuntowskim, który wyznaczał obszar Warszawy. Wał ziemny, wybudowany na polecenie króla Zygmunta III Wazy miał bronić miasta przed Turkami i pełnić rolę kordonu sanitarnego w czasie … Continue reading

A skąd ten Żołnierz Nieznany

W Europie po I wonie światowej, która pochłonęła blisko 10 mln ludzkich istnień, zrodziła się tradycja powstawania symbolicznych mogił, na których czczono pamięć tych, których miejsca pochówku pozostało nieznane. Inicjatorem budowy mogił  bezimiennie poległych żołnierzy był Francuz – Fryderyk Simon, działacz wielu francuskich towarzystw patriotycznych. Simon stracił trzech synów w czasie I wojny i nigdy … Continue reading